Hutbankie
Image default
Dieren

Vogelpoep en hun nadelige effect op de gezondheid

Hoe ongevaarlijk stadsvogels ook kunnen zijn, hun uitwerpselen kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid. Dit komt omdat uitwerpselen van vogels wel zestig micro-organismen in een enkele uitwerpsel kunnen bevatten.

Denk hierbij aan de uitwerpselen van onder andere duiven, meeuwen en kraaien. In steden zal er voornamelijk overlast zijn van duiven en meeuwen, maar in de thuissituatie zien we voornamelijk overlast van kraaien. Bekijk daarom deze handige informatiegids over hoe je kraaien kunt verjagen.

Als zodanig kunnen de organismen in de uitwerpselen een uitbraak van ziekte in een gemeenschap veroorzaken. Je moet dus op je hoede zijn voor vogelpoep en je moet ook de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Als je ooit hebt gedacht dat vogelpoep ongevaarlijk is, zul je verrast zijn te ontdekken dat dit niet het geval is. Sommige vogels zijn drager van ziekten en sommige omvatten duiven, ganzen, huismussen en helaas kippen.

De schadelijke effecten van vogelpoep:

  1. Candidiasis: Dit is een gist- of schimmel infectie die meestal door duiven wordt verspreid. Als zodanig omvatten symptomen die gepaard gaan met deze infectie jeuk, pijn en afscheiding in de privéruimte, vooral bij vrouwen. De lichaamsdelen die gewoonlijk worden aangetast, zijn de urinewegen, de mond, de luchtwegen, enz.

  2. Salmonellose: Wie in verblijven verblijft met een toestroom van duiven, mussen en spreeuwen, heeft een grotere kans om deze infectie op te lopen. Dit komt omdat deze infectie meestal in de lucht is. Daarom kunnen ventilatieopeningen, airconditioners de bacteriën gemakkelijk verzadigen en zullen ze zich vestigen op onbedekte voedselproducten. Gevoelige plaatsen waar deze overdracht kan plaatsvinden, zijn onder meer restaurants, huizen of voedselverwerkende fabrieken. Het wordt dus gemakkelijk voor individuen om een vorm van voedselvergiftiging te krijgen. Dit komt omdat deze bacteriën zich kunnen vestigen op voedsel, wat gevaar kan opleveren voor de menselijke gezondheid.

  3. E. Coil: Dit is een bacteriesoort die gewoonlijk wordt geassocieerd met vee en andere vormen van zuivel. Er zijn echter momenten waarop vogels zaden oppikken uit de mest van deze dieren. Wanneer dit gebeurt, wordt het voor vogels gemakkelijk om deze bacterie bij zich te dragen en als uitwerpselen in verschillende appartementen te deponeren. De besmette uitwerpselen van deze vogels kunnen in een grote hoeveelheid water of voedsel terechtkomen.

  4. St. Louis-encefalitis: Deze infectie veroorzaakt een ontsteking van het zenuwstelsel, die koorts, hoofdpijn en slaperigheid veroorzaakt. Het kan leiden tot verlamming, coma en in ernstige gevallen de dood. Interessant is dat deze infectie op alle leeftijden kan voorkomen, maar mensen ouder dan zestig kunnen dodelijk worden getroffen. Een geïnfecteerde vogel kan dus openstaan voor een muggenplaag, waardoor hij op mensen wordt overgedragen. Het in stand houden van vogels mag echter niet schadelijk zijn voor de gezondheid van individuen in hun respectievelijke woningen. Daarom moeten er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat er geen enkele vorm van ziekte uitbreekt.

 

https://www.zonnepanelenvogelvrij.nl/