Hutbankie
Image default
Toerisme

Waar direct op het water te rijden

fietsen tussen water

Fietsen is al lang populair in veel Europese landen. Een fiets is een uitstekend voertuig, volkomen onschadelijk voor het milieu, goed voor het lichaam en bovendien veel zuiniger dan een auto, bromfiets of motor. Fietsen is al lang populair in Europa: routes voor fietsers worden niet alleen in de stad aangelegd, maar ook van de ene stad naar de andere, en zelfs meer – van het ene land naar het andere. België is geen uitzondering: het heeft ook een eigen fietsparadijs. Dit is de provincie Limburg, die rijk is aan fietspaden. En er is zelfs een pad dat dwars door een grote vijver gaat.

Het begon allemaal zo’n twintig jaar geleden, toen het eerste fietsroutenetwerk in Limburg werd aangelegd. Later werd het fors uitgebreid en vandaag kun je met dit vervoermiddel natuurgebied De Wijers verkennen. Het park ligt in het centrum van de regio en er zijn ongeveer 1200 vijvers op zijn grondgebied. De provincie droomt er al lang van om van Limburg een waar paradijs voor fietsers te maken, en bedacht hiervoor zelfs een speciaal pad dat dwars door het stuwmeer loopt.

Een betonnen baan met een lengte van meer dan tweehonderd meter strekt zich direct langs het stuwmeer uit, en niet erboven. Het pad is speciaal onder de waterspiegel aangelegd en zo diep dat de vijver op ooghoogte van passerende fietsers ligt. De structuur is aan beide zijden versterkt met taluds, maar tegelijkertijd zorgden de auteurs van het project ook voor de waterbewoners: onder het pad zijn er veel tunnels die de vissen helpen vrij te bewegen. De vijver is dus als het ware in twee delen verdeeld, maar is in feite één geheel gebleven.

Het project was zeer ambitieus en vervulde zijn functies: veel Belgen komen naar Limburg om het reservaat op de fiets te verkennen en een uniek pad te bewandelen. Ook toeristen uit het buitenland komen hier, vooral fietsers: recht langs het meer rijden is toch niet de beste reden om België in te kijken?

https://www.dergatsjev.be/2020/09/bokrijk.html